Četvrti razred

Počnite sa osnovim blokom svih pripovijedanja.